Om Sigholm

Sigholm är en partner för energibolag med utvecklingsambitioner. Tillsammans med våra kunder skapar vi en så effektiv och värdeadderande verksamhet som möjligt. Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder, där vi tillsammans höjer kundernas tekniska, affärsmässiga och organisatoriska kompetens och driver in nya idéer i energibranschen.

Vår vision

Vår vision är att vara den bästa samarbetspartnern för utvecklingsprojekt inom energibranschen i Norden. Energibranschen utgör ett fundament för ett fungerande samhälle där vi bidrar till att optimera samspelet mellan människa, teknik och organisation. Vi vill som en samarbetspartner till energibolagen vara med och driva förändringar mot ett mer hållbart samhälle.

Våra tjänster

Projektledning

Sigholm konsult engagerar sig i att leda komplexa och svåra projekt inom anläggningsindustrin. Detta är något som vi har en lång erfarenhet av och har gjort att vi har ett stort kontaktnät inom branschen. Vi arbetar disciplinerat och aktivt mot att genomföra välplanerade projekt och att följa upp dessa mot ambitiösa tids-, kvalitets- och ekonomiska mål. Vi strävar också efter att skapa ett kontinuerligt lärande internt på företaget och inom de organisationer som vi stöttar. Genom att aktivt utveckla de värdeflöden vi verkar i vill vi bidra till att mervärde skapas åt kunderna.

Management

Vi vill genom att driva kvalitativt förändringsarbete skapa effektivare organisationer åt våra kunder. Vi tror på att sätta fokus på människan i förändringen och att anpassa angreppssättet efter kundens förutsättningar. Lyckat förändringsarbete är för oss att tillsammans med kunderna hitta hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling. Vår breda erfarenhet av processer inom energibolag gör att vi snabbt kan identifiera kundernas utmaningar.

Optimering

Inom området optimering är vårt mål att arbeta för att våra kunder ska ha en modern optimering och körplanering av anläggningarna. För att nå det målet har vi utvecklat ett webbaserat driftoptimeringsverktyg, Aurora. Vi hjälper våra kunder att analysera och utvärdera hur driften körts för att kunna minska kostnader, göra rätt investeringar och få en mer effektiv organisation. Vår personal har en lång samlad erfarenhet av att arbeta med dessa frågeställningar på olika energibolag vilket gör att vi snabbt kan förstå kundernas perspektiv.

Vad våra kunder säger

Vi har blivit extremt mycket mer resurseffektiva internt. Sigholms närvaro har bidragit till ett betydligt starkare energibolag.

VD för energikoncern

Med den nya prismodellen från Sigholm kan vi erbjuda en mer konkurrenskraftig fjärrvärme till ett mer rättvist pris samt att den genererar mer stabila och förutsägbara intäkter.

Fjärrvärmechef för energikoncern

Sigholm levererar pålitligt och med hög kvalitet. Vi känner kontroll över uppdragen och får snabbt det stöd vi behöver.

VD i energibolag

Några av våra kunder

Karriär

Sigholm är ett ungt, ambitiöst och växande företag som inte är rädda för att satsa på det vi tror på. Gemensamt för våra affärsområden är att vi vill ha en långsiktig och hållbar påverkan på energibranschen. Vi söker motiverade personer som inte är rädda för förändring. Du tycker att det är spännande att växa i din yrkesroll samtidigt som företaget också växer och förändras. Hos Sigholm får du ett varierande arbete och kontinuerlig utveckling då vi hela tiden arbetar med att återföra och dela den kunskap som vi får på våra olika uppdrag. Vill du skriva examensarbete hos oss kan du förvänta dig kunniga och drivna handledare som ställer höga krav för att examensarbetet ska bli givande för båda parter.

Kontakta oss

Följ oss

Management

Projektledning

Optimering