Optimering och Digitala Lösningar 2017-11-07T11:19:16+00:00

Optimering & Digitala Lösningar

På Optimering och Digitala Lösningar tar vi oss an stora som små utmaningar när det kommer till att effektivisera och digitalisera i energibranschen.

Energibranschen står inför stora utmaningar att optimera systemen för att tillgodose morgondagens behov och krav. På Sigholm Optimering och Digitala Lösningar hjälper vi våra kunder inom kraft- och värmeproduktion att möta dagens och framtidens utmaningar. Vi erbjuder både anpassade lösningar på anläggningsnivå samt är aktiva i forskningsprojekt för hela energisystemen.

Projektledning - Sigholm
Optimering och Digitala Lösningar

Aurora

Sigholms optimeringsverktyg Aurora hjälper fjärrvärmeanläggningar att göra besparingar och få en samlad bild kring sin produktion.

Aurora Optimering
Några kunder inom Optimering & Digitala Lösningar:
Vill du veta mer eller få en demo av Aurora?
Kontakta oss