Projektledning 2017-10-31T08:55:20+00:00

Projektledning

Sigholm Projektledning är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle genom att representera kunden i stora, komplexa industri- och infrastrukturprojekt.

Sigholm Projektledning består av individer som är vana att driva stora och svåra projekt inom anläggningsindustrin. Vi tar på oss komplexa projekt med mycket höga krav på ledarskap, kommunikativ förmåga och uppföljning. Detta är något som vi har en lång erfarenhet av och som gjort att vi har ett stort kontaktnät inom branschen. Att jobba aktivt med alla intressenter i så stora projekt som vi ingår i är helt avgörande. God planering och faktadriven uppföljning möjliggör att alla ser samma bild och att det går att hitta vägar framåt.

Projektledning - Sigholm

Mälarenergi

Sigholm agerade projektledare i bygget av Mälarenergis moderna Block 6.

Några kunder inom Projektledning:
Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av våra projektledare?
Kontakta oss