Verksamhetsutveckling 2017-11-07T11:17:47+00:00

Verksamhetsutveckling

På Sigholm Verksamhetsutveckling stöttar vi energiföretag i sina utvecklingsprojekt för att maximera förändringens värde och minimera sårbarheten i organisationen.

Genom att driva kvalitativt förändringsarbete vill vi skapa hållbara och värdeadderande organisationer åt våra kunder. Vi tror på att sätta fokus på människan i förändringen och att anpassa angreppssättet efter kundens förutsättningar. Lyckat förändringsarbete är för oss att tillsammans med kunderna hitta hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling. Vår breda erfarenhet av processer inom energibolag gör att vi snabbt kan identifiera kundernas utmaningar och arbeta tillsammans för att hitta lösningar som skapar vinning för alla.

Projektledning - Sigholm
Verksamhetsutveckling
Några kunder inom Verksamhetsutveckling:
Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av våra verksamhetsutvecklare?
Kontakta oss